Νέα 05/2016 - Kekeris Yachts Σεμινάριο Garmin

Ο γενικός τεχνικός διευθυντής της Kekeris Yachts & ΑΛΦΑ Τεχνικής Επισκευαστικής Σκαφών, Χάρης Νικολουζάκης, στη καθιερωμένη ενημέρωση τεχνικών γνώσεων στο διεθνές σεμινάριο της Garmin, 23.05 - 25.05.2016. 

Σκοπός μας είναι να συνεισφέρουμε στη προσπάθεια της οικογενειακής μας επιχείρησης για την αύξηση της απόδοσης των ανθρώπων μας, αναπτύσσοντας το επίπεδο των γνώσεων και ικανοτήτων τους και κυρίως της ικανοποίησης των πελατών μας.