Νέα 09/2017 - MMK silver partner

Το MMK (Booking Manager) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να βραβεύσει και να παρουσιάσει την οικογενειακή μας επιχείρηση ως SILVER PARTNER (κύριους συνεργάτες) χρησιμοποιώντας ως κύριο μέσο προώθησης ναύλων το "online" σύστημα Booking Manager.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.booking-manager.com/en/silver-partner-details/p/partnerid-1019/Kekeris%20Yachts.html